REALIZACJE

REALIZACJE

Zrealizowane inwestycje Przedsiębiorstwa Budowlano–Inwestycyjnego REZYDENT Sp. z o.o.

 

 • Wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne dla Grupa Prefabet S.A.
 • Hala biurowo – magazynowa w Gdyni przy ul. Lubczykowej dla firmy Studio1969
 • Prace budowlano- montażowe na stacji przekaźnikowej dla Syscom Service Sp. z o.o.
 • Wykonanie prac budowlanych (roboty ziemne, budowa pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, wykonanie fundamentu pod prasę) dla firmy Danfoss LPM Sp. z o.o.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gdyni przy ul. Żuławskiej jako Generalny Wykonawca – inwestor DF Invent Sp. z o.o.
 • Stan surowy domu w zabudowie bliźniaczej w Gdyni.
 • Stan surowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi w Gdyni.
 • Stan surowy zamknięty budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gdańsku.
 • Układ dróg wewnętrznych z kostki brukowej dla firmy Gillmet Sp. z. o.o.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gdyni przy ul. Źródło Marii jako Generalny Wykonawca – inwestor Rezydent Apartamenty Sp. z. o.o.
 • Hala magazynowa wysokiego składowania w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej – jako podwykonawca firmy Gillmet Sp. z. o.o
 • Stan surowy domu mieszkalnego jednorodzinnego w Tuchomiu k. Gdyni.
 • Prace budowlane przy przebudowie inspektoratu ZUS w Pucku.
 • Hala magazynowa w Gdyni – inwestor Beditom Z. Bednarczyk Sp. j.
 • Rozbudowa budynku biurowego wraz z halą magazynową w Gdańsku przy ul. Budowlanych, dla firmy Stalrem Sp. z o.o.
 • Rozbudowa Noclegowni w Tymczasowym Ośrodku Opiekuńczym przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni, na zlecenia inwestora – Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Gdyni.
 • Budowa przepustów nad rzeką Bielawa w ramach zadania „Przebudowy drogi gminnej ul. Rataja i ul. Topolowa oraz ul. Klonowa i ul. Łąkowa w miejscowości Pszczółki – przepusty pod rzeką Bielawa.”
 • Rozbudowa Noclegowni w Tymczasowym Ośrodku Opiekuńczym przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni na zlecenia inwestora Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Gdyni.
 • Budowa budynku portierni dla PHU Auto Partner w Gdańsku przy ul. Subisława.
 • Wykonanie robót ogólnobudowlanych przy rozbudowie hali produkcyjnej dla firmy ANTADO w Straszynie k. Gdańska.
 • Nadbudowa jednej kondygnacji mieszkalnej do istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej.
 • Hala magazynowa wraz z zapleczem biurowo- socjalnym i zagospodarowaniem terenu w Gdańsku przy ul. Budowlanych dla European Finance and Trade Corporation S.A.
 • Wykonanie hali produkcyjnej wraz z budynkiem biurowym oraz układem drogowym dla przedsiębiorstwa Techmarine w Gdańsku.
 • Remont na obiekcie należącym do Szpitali Tczewskich polegający na adaptacji budynku dla potrzeb przychodni z gabinetami, częścią techniczną oraz biurową w Tczewie.
 • Budowa Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu woj. mazowieckie. Inwestycja obejmowała budowę: budynku karczmy z muzeum, bud widowiskowych i jarmarcznych, sceny, widowni, parkingu. Inwestycja zrealizowana na terenie o powierzchni 10 915 m2
      a. Roboty ziemne 5991 m3,
      b. Roboty żelbetowe (fundamenty słupy) 498 m3,
      c. Stropy żelbetowe 183 m3,
      d. Płyty posadzkowe 924 m2.
 • Hala magazynowo – produkcyjna wraz z zapleczem biurowo socjalnym w Elblągu jako Generalny Wykonawca – inwestor Technika Okienna S.A.
      a. Roboty ziemne 10.000 m3,
     b. Roboty żelbetowe (fundamenty słupy) 169 m3,
     c. Płyty posadzkowe 1500 m2.
 • Budowa hali magazynowej Cemet Ltd Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej.
 • Budowa hali magazynowo – produkcyjne w Starogardzie Gdańskim.
 • Rozbudowa Zakładu Produkcji Żelkotu w Miszewie dla Ashland Poland Sp. z o.o.
     a. Roboty ziemne 5180 m3,
     b. Roboty żelbetowe (fundamenty słupy) 126 m3,
     c. Płyty posadzkowe 1012 m2.
 • Budowa kotłowni opalania biomasą w Ruciane Nida
     a. Roboty ziemne 660 m3,
     b. Roboty żelbetowe (fundamenty słupy) 155 m3,
     c. Stropy żelbetowe 24 m3,
     d. Płyty posadzkowe 244 m3.
 • Wykonanie specjalistycznego fundamentu pod posadowienie maszyn w hali nr 14 przy ul. Sztutowskiej w Gdańsku dla Damen Marine Components Gdańsk Sp. z o.o.
 • Wykonanie robót budowlanych przy budowie kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni.
 • Specjalistyczne roboty budowlane polegające na wykonaniu 33 szt. żelbetowych komór pomiarowych na instalacji sieci wodociągowej oraz komory zbiorczej A11 na kanale deszczowym – roboty prowadzone są w ramach inwestycji „Budowa uzbrojenia i infrastruktury drogowej dla obszaru po Stoczni Gdynia S.A. przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni.”
 • Roboty hydrotechniczne polegające na rekonstrukcji i modernizacji Nabrzeża Węgierskiego Stoczni Gdynia – jako podwykonawca dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Elgrunt z Gdyni.
 • Dostawa i montaż podziemnego zbiornika ZB2 z żelbetowych elementów prefabrykowanych wraz z wykonaniem wykopów, odwodnieniem, zabezpieczeniem wykopów ściankami szczelnymi, wzmocnieniem podłoża i zasypaniem wykopu – roboty prowadzone były w ramach inwestycji „Budowa wewnętrznego układu drogowego Parku Przemysłowo – Technologicznego „Maszynowa” wraz z infrastrukturą w Gdańsku” – jako podwykonawca firmy P.W. Elgrunt.
 • Niwelacja terenu i roboty fundamentowe dla zadania budowa hali magazynowo produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo socjalnym i infrastrukturą – Zakład Mechaniczny METALTECH w Mirosławcu.
 • Budynek biurowy o konstrukcji żelbetowej dla przedsiębiorstwa Duma Poland w miejscowości Tuchom.
 • Wykonanie Laboratorium dla potrzeb Politechniki Gdańskiej : Budynek żelbetowo stalowy z częścią biurową i dydaktyczną.
 • Wykonanie robót hydrotechnicznych związanych ze zbiornikiem retencyjnym Srebrniki: konstrukcja wlotu i wylotu przelewu awaryjnego w Gdańsku dla P.W. Elgrunt.
 • Specjalistyczne roboty budowlane polegające na wykonaniu wzmocnienia kanałów przełazowych – jako podwykonawca firmy P.W. Elgrunt – roboty prowadzone są w ramach inwestycji: „Budowa dróg wewnętrznych dla terenu po Stoczni Gdynia S.A. przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni.”
 • Roboty budowlane dla Skanska S.A. dla zadania „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku ul. Nałkowskiej do przepustu pod tortami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego KARWINY oraz budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii” – jako podwykonawca firmy Skanska S.A.
 • Roboty budowlane dla Skanska S.A. dla zadania: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław- Etap I – Miasto Elbląg – Przebudowa Systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia (zadanie CO2a).”
 • Hala produkcyjna wraz z zapleczem biurowym w m. Linowiec k. Starogardu Gdańskiego.
 • Budowla pawilonu handlowego w Gdańsku przy ul. Srebrnej dla LC Corp Sp. z o.o.
 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy ORPLAST – hal produkcyjna nr 4 w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 73.
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym w m. Chorążówka gmina Stegna.
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z gabinetem lekarskim i garażem podziemnym w Gdyni przy ul. Witolda.
 • Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Niepodległości wraz z przebudową i rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Pruszcz Gdański jako Generalny Wykonawca – inwestor Rezydent Apartamenty Sp. z. o.o.
 • Zespół budynków wakacyjnych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą w Karpaczu
 • Rozbudowa Budynku PZ Elawt przy ul. Stryjskiej w Gdyni.
 • Budowa mostów żelbetowych w Gdańsku przy ul. Siennej i Wosia Budzysza dla DRAGADOS S.A. jako fragment modernizacji linii kolejowej nr 226 w ramach projektu: „Poprawa dostępu kolejowego do portu Gdańsk.”
 • Roboty żelbetowe związane z modernizacją Terminala kontenerowego w ramach projektu: „Rozbudowa Intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego dla Strabag Sp. z o.o.”
 • Wykonanie hali stalowej dla CTO w ramach rozbudowy laboratorium do badań dynamicznych.
 • Wykonanie żelbetowych konstrukcji inżynierskich pod ulicą Hutniczą w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Św. Mikolaja wraz z przebudową odcinka kanału rzeki Chyloni dla firmy Elgrunt.
 • Wykonanie obiektu mostowego nad Potokiem Kozackim jako fragment budowy ul. Guderskiego w Gdańsku dla WPRD Gravel.
 • Wykonanie obiektu drogowego stanowiącego fragment inwestycji: odprowadzenie wód opadowych z istniejącego przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Borkowo dla przedsiębiorstwa Optem Sp.z o.o.
 • Wykonanie kompletu komór żelbetowych na kolektorze sanitarnym w ramach zadania : Przebudowa kolektora sanitarnego Zaroślak dla przedsiębiorstwa PW Elgrunt.
 • Realizacja hali żelbetowo-stalowej dla przedsiębiorstwa Eurometal w miejscowości Miszewo.
 • Przebudowa Zakładu przemysłowego Ashland w Miszewku o kolejne obiekty produkcyjno – magazynowe, układ parkingowo- drogowy , część biurową wraz z remontem biur istniejących.
 • Wykonanie inżynierskich obiektów żelbetowych (zbiorniki kanały fundamenty, konstrukcje) jako element zadania Budowa Kolejowego Frontu Rozładunkowego paliwa lotniczego dla lotniska im. Chopina w Warszawie dla KB Pomorze.
 • Budowa laboratorium wraz z wykończeniem dla J.S. Hamilton Poland S.A.
 • Wielorodzinny budynek mieszkalny wraz z infrastrukturą na 18 mieszkań w Gdyni przy ul. Górniczej – inwestor AMW Sinevia Sp. z o.o.
 • Rozbudowa zajezdni tramwajowych dla Balzola Polska Sp. z o.o.
 • Zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Karpaczu jako Generalny Wykonawca – inwestor Pol-Ciast Sp. z o.o.
 • Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą – Handlopex S.A. – inwestor Strabag Sp. z o.o.
 • Budowa budynku usługowo-handlowego z infrastruktura techniczną przy ul. Rdestowej 160 w Gdyni dla FB-Jelcz – w realizacji.
 • Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Karpaczu jako Generalny Wykonawca – inwestor Rezydent Apartamenty Sp. z. o.o. – w realizacji.

rezydent

Przedsiębiorstwo Budowlano - Inwestycyjne Rezydent Sp. z o.o. działa od 2000 r.

© 2017 Budikom.net

WYRÓŻNIENIA